صدای مشاور و مشاوره تلفنی

مشاوره تلفنی-صدای مشاور

((مشاوره تلفنی))

جدیدترین شیوه برقراری ارتباط با مشاورین است.

* روانشناس مجرب و با سابقه سازمان بهزیستی در کلیه امور روانشناختی:

خانواده، ازدواج و کودک و نوجوان

 راهنمای شماست.

تلفن تماس : 9099070109

ساعات تماس : 14- 8 روزهای فردو16-20روزهای زوج